โปรแกรมบริหารงานกำจัดปลวก

Support Windows xp,Vista,Windows 7,8,8.1,10 (Single,Network) New version

ปรับปรุงใหม่ ดังนี้

- ชื่อลูกค้า มีสถานที่เข้าทำบริการได้มากกว่า 1 ได้
- ปรับปรุงรูปแบบสัญญาหรือข้อตกลงบริการ ให้กำชับสวยงาม
- เพิ่มเติมระบบการเงิน แต่ละสัญญาสามารถแบ่งชำระเงินได้มากกว่า 1 งวดขึ้นไป
- ปรับปรุงรูปแบบใบเสนอราคาให้ทำงานได้สะดวกขึ้น
- เพิ่มเติมใบแจ้งหนี้ / ใบวางบิล
- เพิ่มเติมใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี (ออกใบเสร็จได้ตามงวดการชำระเงิน)
- เพิ่มเติมระบบคอมมิทชั่นพนักงานขาย

 

รายละเอียดโปรแกรมดังนี้

 

Single (เครื่องเดียว)

5,500.-

Network (ไม่จำกัดจำนวน )

12,500.-

Internet Data (ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง)

13,500.-

 

คุณสมบัติโปรแกรม Pf-Pest Control System

ระบบ

* ติดตั้งผู้ใช้งานและรหัสผ่าน

* ติดตั้งผู้ใช้งานเข้าทำงานระบบ

ทะเบียนประวัติ

* ทะเบียนประวัติลูกค้า / สมาชิก

* ทะเบียนประวัติพนักงาน

* ติดตั้งชนิดการบริการ

งานบริการ

* บันทึกสัญญาว่าจ้าง / ข้อตกลงบริการ

* จัดการงานบริการ

สต๊อคพัสดุ

* จัดการสต๊อคสินค้า

* บันทึกรับสินค้าเข้าสต๊อค

* บันทึกเบิกจ่ายพัสดุ

* บันทึกส่งคืนพัสดุ

การเงิน

* รายการออกใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล

* รายการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

* รายงานใบแจ้งหนี้ประจำวัน

* รายงานการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

* รายงานสัญญาครบกำหนดชำระเงิน

ฝ่ายขาย

* รายการออกใบเสนอราคา

* รายงานการขายประจำวัน

* รายงานคอมมิทชั่นรับประจำวัน

* รายงานออกใบเสนอราคาประจำวัน

รายงาน

* รายงานสัญญาว่าจ้างระหว่างวันที่

* รายงานสัญญาว่าจ้างสิ้นสุด

* รายงานสัญญาครบกำหนดบริการ

* รายงานการเข้าบริการลูกค้าประจำวัน

* รายงานลูกค้าคงค้างรับบริการ

* รายงานสินค้าคงเหลือ

* รายงานการรับเข้า-จ่ายออกสินค้า

* รายงานการเบิกจ่าย/รับคืนสินค้าประจำวัน

* รายงานการใช้พัสดุหรือน้ำยาของลูกค้า

Download รายละเอียด pdf ที่นี่