โปรแกรมบริหารงานโรงน้ำแข็ง

iCe Soft System 2019 (เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด)

 

 

ระบบแคชเชียร์ :-

เปิดแคชเชียร์(เริ่มทำงาน)

ปิดแคชเชียร์(นำส่งเงิน)

 

ระบบข้อมูลงานขาย :-

บันทึกงานขายประจำวัน

บันทึกงานขายสายส่ง

บันทึกการเบิกขึ้นน้ำแข็ง

บันทึกการส่งคืนน้ำแข็ง

บันทึกการรับคืนถุง/กระสอบ

บันทึกใบเสนอราคา

 

ระบบข้อมูลการเงิน :-

บันทึกใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้

บันทึกการรับชำระเงิน

บันทึกการรับชำระเงินไม่ครบบิล

บันทึกการออกใบกำกับภาษี

บันทึกค่าใช้จ่าย


ระเบียนข้อมูล :-

ทะเบียนสต๊อกสินค้า

ทะเบียนข้อมูลลูกค้า

ทะเบียนข้อมูลพนักงาน

ทะเบียนข้อมูลสายส่ง


ระบบตั้งค่าเริ่มต้น :-

บันทึกสิทธิ์การใช้งานระบบ

 

ระบบรายงานต่างๆ :-

 

Download รายละเอียดโปรแกรม(2019) คลิกที่นี่

 

 


 

 

Version 2018.0.1.2


Support Windows xp,Vista,Windows 7,8,8.1,10 (Single,Network)
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้:-

1. ระบบรักษาความปลอดภัย (จัดการกับ User ที่ติดตั้งให้สามารถใช้งานในระบบ)
2.
ทะเบียนประวัติลูกค้า
3.
ทะเบียนประวัติพนักงาน
4.
รายละเอียดสต๊อกสินค้า เช่น เป็นชนิดของน้ำแข็ง
5. บันทึกพร้อมพิมพ์ใบขึ้นน้ำแข็ง
6.
ระบบปิด/เปิด แคดเชียร์ (พนักงาน) เข้ากะทำงานประจำวัน
7.
ระบบบันทึกรายการขาย
8.
ระบบบันทึกรายการชำระหนี้ค้าง
9.
ระบบบันทึกรายการค่าใช้จ่าย
10. รายงานการขายประจำวัน
11. รายงานการรับชำระหนี้ค้าง(จากการขายประจำวัน)
12. รายงานรายการใบนำส่งเงิน
13.
รายงานภาษีขาย(ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
14. รายงานลูกค้าชำระหนี้(จากการขายประจำวัน)
15. รายงานสถิติการขายสินค้า
16. รายงานการขายเงินสดประจำวัน
17. รายงานทะเบียนประวัติลูกค้า
18. รายงานทะเบียนประวัติพนักงาน
19. รายงานรายละเอียดสต๊อกสินค้า

Download รายละเอียดโปรแกรมที่นี่