โปรแกรมบริหารงานถังน้ำแข็ง

iCe Bucket System 2020 (เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด)

 

 

ระบบงานรถส่งสินค้า :-

เบิกถังใหม่ไปยังสต๊อกถังหมุนเวียน

บันทึกลูกค้ายืมถังน้ำแข็ง

บันทึกการรับคืนถังน้ำแข็ง

บันทึกงานขายถังน้ำแข็ง

บันทึกรับชำระเงิน

บันทึกจัดซื้อถังเข้าสต๊อกใหม่

บันทึกชำระเงินเจ้าหนี้

บันทึกการคืนถัง 4 กรณี

 

ระบบทะเบียนข้อมูล :-

ทะเบียนข้อมูลลูกค้า

ทะเบียนข้อมูลพนักงาน

ทะเบียนข้อมูลเจ้าหนี้

สต๊อกถังใหม่

สต๊อกถังหมุนเวียน


ระบบรักษาความปลอดภัย :-

ติดตั้งผู้ใช้งานและรหัสผ่าน

ติดตั้งผู้ใช้งานเข้าทำงานระบบ


ระบบรายงานต่างๆ
:-

 

Download รายละเอียดโปรแกรมพร้อมรูปภาพประกอบคลิกที่นี่